Een tool waarmee nieuwe manieren ontdekt kunnen worden om de stedelijke watercyclus in te richten.

De Wereldbank ontwikkelde het WICER-framework; een nieuwe manier naar de stedelijke watercyclus te kijken, geïnspireerd door de circulariteit van water in de natuur. Een groeiende wereldbevolking, waarvan meer dan de helft in steden woont vraagt om een nieuwe aanpak. Samen met de Wereldbank heeft Kynda heeft een quick assessment tool ontwikkeld om overheden bekend te maken met het WICER-framework.

Vorig jaar verzorgden we de vormgeving van het WICER-rapport en maakten ter promotie van het rapport een uitleganimatie. WICER (Water in Circular Economy and Resilience) is een initiatief van de Global Water Practice van de Wereldbank. Onder druk van een groeiende wereldbevolking, waarvan meer dan de helft in steden woont, zijn we genoodzaakt om op een nieuwe manier naar de de stedelijke watercyclus te kijken, geïnspireerd door de circulariteit van water in de natuur.

Nu hebben we als vervolg op het rapport en de animatie een quick assessment tool ontwikkeld. Doel van deze tool is om:

  • de gebruiker vertrouwd te maken met het WICER-framework, 
  • te helpen beoordelen of een project, systeem of stad ‘WICER’ is en 
  • oplossingen, richtlijnen en middelen te bieden om circulair en veerkrachtig te worden en tegelijkertijd economische en financiële voordelen te behalen.

De doelgroep bestaat uit projectleiders, waterschappen, stadsbesturen en regionale overheden.

Het WICER-framework wordt verbeeld met een cirkelvormige infographic met daarin de 9 stappen die de doelgroep moet nemen om te komen tot een volledig circulair en veerkrachtig watersysteem. De online tool bestaat uit 9 vragen waarmee de gebruiker per stap kan zien in welke mate zijn project voldoet aan de criteria die bij die stap horen.

Contact opnemen?

We geloven niet in de traditionele rol van leverancier. Samenwerken met ons betekent onderdeel worden van onze community. We houden je op de hoogte van trends, inspireren en zorgen dat we met al onze middelen jou ondersteunen om je merk te laten groeien.

Je bent in
goed gezelschap