JeKanMeRugOp

September 19, 2019

JeKanMeRugOp

FNV handel

strategy - brand identity - Platform/app - Campaign

strategy - brand identity - Platform/app - Campaign

Strategy - brand identity - Platform/app - Campaign

Strategy - brand identity - Platform/app - Campaign

Strategy - brand identity - Platform/app - Campaign

Strategy - brand identity - Platform/app - Campaign

Strategy - brand identity - Platform/app - Campaign

Strategy - brand identity - Platform/app - Campaign

Strategy - brand identity - Platform/app - Campaign

Strategy - brand identity - Platform/app - Campaign

Activation

Campaign

Web/app design

Web/app development

'Je kan me rug op' bedachten we als diepgevoeld protest tegen de voorgenomen verlaging van het minimum loon voor supermarktpersoneel. We ontwikkelden een soort snapchat app waarmee de smartphone gebruiker de verwensing als tattoo op de eigen rug kon laten zien. En ja, je kon er echt niet naast kijken.

View website