Een betere berekening van de milieuprestatie van een bouwwerk

In opdracht van de Nationale Milieudatabase maakten we samen met illustrator Bram Borsje een uitleg animatie over de verandering in de bepalingsmethode waarmee de milieuprestatie van bouwwerken wordt berekend.

Sinds 2017 leveren producenten van bouwproducten milieudata aan die, na toetsing, worden opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Hiermee kan vervolgens de milieuprestatie van een bouwwerk worden berekend. In 2020 is de bepalingsmethode waarmee het milieueffect van een bouwproduct wordt bepaald veranderd. De belangrijkste verandering was het aanpassen van de vaststelling van de milieu-effectcategorieën ten gevolge van de wijzigingen in de EN 15804. Deze zijn nu gebaseerd op actuele wetenschappelijke methoden en sluiten aan bij de Product Environmental Footprint (PEF). Dit is een methode die door de Europese Commissie is omarmd om de milieuprestatie van alle producten te bepalen en geldt dus ook voor bouwproducten. Het leidde tot de invoering van een compleet nieuwe set van milieueffectcategorieën.

Doel van de animatie is uitleg geven over de noodzaak en de voordelen van de verandering en productkaarthouders, die nu al een productkaart in de database hebben die nog is gebaseerd op 11 oude impactcategorieen, aan te sporen tot het omzetten van de productkaart met 11 impactcategorieen naar een met 19 impactcategorieen.

Contact opnemen?

We geloven niet in de traditionele rol van leverancier. Samenwerken met ons betekent onderdeel worden van onze community. We houden je op de hoogte van trends, inspireren en zorgen dat we met al onze middelen jou ondersteunen om je merk te laten groeien.

Je bent in
goed gezelschap