De transitie naar duurzame energieopwekking en warmtebronnen.

Complexe materie inzichtelijk maken voor een grote doelgroep.

De Drechtsteden werken aan de uitvoer van het klimaatakkoord. Hierbinnen zijn twee grote transities te onderscheiden: de overgang van aardgas naar duurzame warmtebronnen en de transitie naar duurzame energieopwekking. Ze gingen op zoek naar een bureau dat deze complexe materie inzichtelijk kon maken voor een grote doelgroep en bij kon dragen aan de creatie van middelen die aantrekkelijk en begrijpelijk zijn. Zij kozen voor Kynda.

Aantrekkelijk, begrijpelijk, gemakkelijk te navigeren en voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen.

Samen met de rest van Nederland zijn de Drechtsteden bezig met de uitvoering van de afspraken gemaakt in het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019. Twee erg belangrijke onderwerpen zijn 1 – het overgaan van aardgas op duurzame warmtebronnen en 2 – duurzame energieopwekking op Nederlandse bodem. Wij hielpen hen de toegankelijkheid en de visuele eenheid van het programma Drechtsteden Energie te vergroten en deze door te vertalen naar de volgende middelen:

- Opmaak een digitaal toegankelijk RES-rapport
- Samenvatting voor inwoners van de Regionale Energiestrategie op B1-niveau
- Samenvattingen van alle lokale Transitievisies Warmte op B1-niveau

We zijn begonnen met het aanscherpen en aanvullen van de visuele stijl van het programma Drechtsteden Energie. We ontwikkelden een illustratiestijl voor iconen en infographics en een aanvullend kleurenpalet. We legden de stijl vast in een styleguide met richtlijnen voor het gebruik van het logo, de lettertypes, kleuren, iconen. Deze kan door de deelnemende gemeenten gebruikt worden als houvast bij hun communicatie rondom de energiestrategie en het overgaan op duurzame warmtebronnen.

RES-rapport

We maakten van dit document een interactieve PDF die makkelijk te navigeren is en voldoet aan de toegankelijkheidseisen volgens de WCGA. We brachten de infographics en de illustraties in lijn en verwerkten de stijl consistent door het rapport.

Publieksvriendelijke samenvatting

Voor de publieksvriendelijke samenvatting van de Regionale Energiestrategie hebben we een webpagina te ontwikkeld. Op deze pagina brengen we de informatie helder over door middel van B1-copy en heldere infographics. Hierbij voldoen we aan de wettelijke digitale toegankelijkheidseisen . We hebben meegedacht in de belangen van de inwoners van de Drechtsteden. We verplaatsten ons in de specifieke drempels en wensen van de doelgroep door te starten met het ‘waardepropositie’-model.

De Transitievisies Warmte

De Transitievisies Warmte (TVW's) van de zes gemeenten werden opgesteld voor o.a. besluitvormers. De informatie moet echter ook te begrijpen zijn voor alle inwoners van de Drechtsteden. Daarom waren van alle zes de gemeentes samenvattingen van de TVWs op B1-niveau nodig. We stelden voor een digitaal toegankelijke brochures (PDF) te maken waarin de kernboodschappen middels duidelijke taal en herkenbare visuals worden verteld. Ook voldoen de documenten aan de toegankelijkheidseisen volgens de WCGA.

Contact opnemen?

We geloven niet in de traditionele rol van leverancier. Samenwerken met ons betekent onderdeel worden van onze community. We houden je op de hoogte van trends, inspireren en zorgen dat we met al onze middelen jou ondersteunen om je merk te laten groeien.

Je bent in
goed gezelschap